Convenția de revocare a cesiunii de drepturi litigioase, în baza Legii nr. 10/2001, este valabilă

Dumitru, Popescu și Asociații a finalizat cu succes un dosar de instanță având ca obiect contestarea valabilității unei convenții de revocare a unei cesiuni de drepturi litigioase ce formau obiectul Legii nr. 10/2001.

O parte din persoanele care au formulat notificări de retrocedare în baza Legii nr. 10/2001, față de durata excesivă a procedurilor administrative, au ales să-și cesioneze drepturile către diferite persoane fizice sau juridice interesate.

În principiu, cesionarii drepturilor puteau continua procedurile administrative și/sau jurisdicționale urmând ca la finalizarea acestora să aibă posibilitatea de a obține restituirea în natură sau prin echivalent a imobilului preluat în mod abuziv de statul comunist.

La nivelul anului 2013 a intrat în vigoare Legea nr. 165/2013 care a stabilit că cesionarii unor drepturi litigioase ce formau obiectul Legii nr. 10/2001 nu mai puteau beneficia de aceleași drepturi ca și cedenții, fiind îndreptățiți să primească numai un maxim de 15 % din valoarea drepturilor achiziționate.

În aceste condiții în practică au fost încheiate o serie de convenții de revocare a cesiunilor încheiate în trecut.

Încheierea unor astfel de convenții ce antrenau desființarea retroactivă a cesiunilor permitea înlăturarea limitării de 15% și continuarea procedurilor de către foștii proprietari (cedenții).

În unele cazuri instanțele judecătorești au fost sesizate în vederea verificării legalității unor astfel de convenții.

Din partea echipei DPA asistența juridică și reprezentarea au fost asigurate de avocatul Răzvan Popescu.

Echipa DPA Legal

Accesați serviciile oferite de avocații DPA:


Alte informații privind Despăgubirile ANRP

Alte informații privind Restituirea imobilelor naționalizate