Sănduța Caliu – avocat colaborator în cadrul ” Dumitru, Popescu și Asociații „

Sănduța este avocat stagiar membru al Baroului București ( www.baroul-bucuresti.ro ) barou afiliat Uniunii Naționale a Barourilor din România ( U.N.B.R. ) ( www.unbr.ro ).

Educație și pregătire teoretică

Pregătirea teoretică a Sănduței acoperă domeniul juridic atât din perspectiva dreptului privat, în materia dreptului civil, cât și din perspectiva dreptului public, în materia dreptului penal și contenciosului administrativ, grație unităților de învățământ urmate: Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – titlul de avocat stagiar, Universitatea București, Facultatea de drept – absolvent de master în Științe Penale, Universitatea București, Facultatea de drept – absolvent.

Experiență profesională

Activitatea profesională a lui Sănduței în domeniul juridic înglobează o serie de aspecte atât în materia dreptului civil, cât și în materia dreptului penal, respectiv a dreptului contravențional, grație numeroaselor demersuri judiciare și extrajudiciare în care aceasta a fost implicată.

În materia dreptului civil procesele au privit o serie de instituții de drept civil: acțiuni în revendicare imobiliară, acțiuni de partaj, acțiuni în grănițuire, acțiuni privind dezbaterea succesiunilor, acțiuni în desființarea unor construcții edificate în mod nelegal etc, în timp ce activitatea de consultanță a privit redactarea de opinii legale, negocierea contractelor civile etc.

În materia dreptului penal activitățile au privit atât faza de urmărire penală: declarații parte vătămată, audierea martorilor, participare la diverse acte de urmărire penală, cât și faza judecății: contestarea actelor de urmărire penală, contestarea măsurilor asigurătorii dispuse de organele de urmărire penală, prelungirea duratei măsurilor privative de libertate, propunerea și administrarea probelor etc.

În materia dreptului contravențional procesele au privit marea majoritate a aspectelor aferente contravențiilor: asistarea și reprezentarea persoanelor în cadrul dosarelor având ca obiect anularea actelor de aplicare a contravențiilor, obținerea reducerii sancțiunilor administrative, sesizarea organelor de control în vederea sancționării faptelor nelegale etc.

Domenii profesionale recente

Desfiintarea constructiilor vecinului
Construcțiile fără autorizație de construire
Executarea silită
Întocmirea și negocierea contractelor

Articole recente

Solicită acum o consultație

Programează o consultație cu noi și beneficiază de ajutor specializat în ceea ce privește dosarul tău.
Consultație