Servicii complete în materia situatiei juridice a bunurilor

Orice fel de drept cu privire la un anumit bun, indiferent de natura sau tipul dreptului, respectiv de natura sau tipul bunului, conferă titularului său anumite prerogative și obligații.

Totalitatea prerogativelor și obligațiilor formează situația juridică a bunului respectiv.

Situația juridică a bunului conferă răspunsuri, printre altele, următoarelor întrebări:

 • în cazul unui teren, situația juridică răspunde întrebărilor cu privire la situarea terenului în intravilanul / extravilanul localității, posibilitatea de construire sau nu pe teren, indicatorii urbanistici ai terenului (POT-ul-procentul de ocupare al terenului, CUT-ul-coeficientul de utilizare al terenului, Hmax-înălțimea maximă admisă a unei construcții, distanța fără de aliniament, retragerile față de limitele proprietății, utilizările admise fără condiționări, utilizările permise cu anumite condiționări, utilizările interzise), situarea sau nu a terenului într-o zonă protejată, etc.;
 • în cazul unei construcții, situația juridică răspunde întrebărilor cu privire la anul edificării construcției, destinația construcției (locuința/spațiu comercial/spațiu industrial etc.), localizarea construcției într-o zonă protejată sau nu, posibilitatea de recompartimentare a construcției, posibilitatea de extindere sau de demolare a construcției, posibilitatea de a schimba destinația construcției, etc.;
 • atât în cazul terenurilor, cât și al construcțiilor, situația juridică răspunde întrebărilor cu privire la drepturile titularilor drepturilor de proprietate sau al altor drepturi reale și/sau de creanță;
 • în cazul oricăror bunuri, situația juridică oferă răspunsuri cu privire la prerogativele conferite de drepturile asupra bunurilor, cum ar fi, prerogativa de a folosi bunul, prerogativa de a exploata bunul (ex: prin închiriere), prerogativa de a greva bunul de sarcini (ex: ipotecarea bunului), prerogativa de a înstrăina sau de a dipune, în orice fel, de bun etc.;
 • în cazul oricăror bunuri, situația juridică oferă răspunsuri cu privire la obligațiile aferente bunului, cum ar fi obligația de a conserva bunul, obligația de pază a bunului, obligația de achitare a eventualelor obligații fiscale etc.

Dumitru, Popescu și Asociații oferă servicii complete în materia situației juridice a bunurilor, constând, printre altele, în:

 • identificarea bunului și a regimului juridic al acestuia;
 • stabilirea și prezentarea prerogativelor asupra bunului, în funcție de dreptul deținut asupra acestuia;
 • stabilirea și prezentarea modului în care prerogativele asupra bunului pot fi exercitate;
 • stabilirea și prezentarea obligațiilor privitoare la bun;
 • stabilirea și prezentarea modului în care obligațiile cu privire la bun trebuie îndeplinite;
 • asistență juridică și reprezentare în vederea exercitării drepturilor, respectiv în vederea îndeplinirii obligațiilor cu privire la bun.

Echipa DPA Legal

Accesați serviciile juridice oferite de avocații DPA:

Alte informații privind Dreptul de folosință asupra terenului

Bogdan Dumitru

ianuarie 3rd, 2022|Comentariile sunt închise pentru Bogdan Dumitru

Bogdan Mircea Lucian Dumitru - fondator și partener coordonator în cadrul " Dumitru, Popescu și Asociații " Bogdan este este avocat definitiv membru al Baroului București ( www.baroul-bucuresti.ro ) barou afiliat Uniunii NaționaleMai mult

Răzvan Popescu

ianuarie 2nd, 2022|0 Comments

Răzvan Nicolae Popescu - Fondator și partener în cadrul " Dumitru, Popescu și Asociații " Răzvan este avocat definitiv membru al Baroului București ( www.baroul-bucuresti.ro ) barou afiliat Uniunii Naționale a Barourilor dinMai mult

Cornelia Drang

ianuarie 1st, 2022|0 Comments

Cornelia Drang - avocat în raporturi de conlucrare profesională în cadrul " Dumitru, Popescu și Asociații " Cornelia este avocat definitiv membru al Baroului București ( www.baroul-bucuresti.ro ) barouMai mult

Alte informații privind Dreptul de proprietate

Alte informații privind Dreptul de servitute/trecere

Alte informații privind Dreptul de superficie

În cazul accesiunii imobiliare artificiale constructorul este de rea credința atunci când edifică construcția știind că terenul nu-i aparține

ianuarie 16th, 2018|0 Comments

Un nou succes al echipei DPA în materia dreptului civil Dumitru, Popescu și Asociații a asistat și reprezentat proprietarii unui imobil împotriva pretențiilor ridicate de o persoană în baza accesiunii imobiliare artificiale. În urmaMai mult