Situația juridică a unui imobil – noțiune / Cum vă putem ajuta

Situația juridică a unui imobil – noțiune

Orice imobil situat pe teritoriul României, indiferent de tipul acestuia ( teren viran, teren și construcție sau doar construcție ) are un regim juridic propriu, dintr-o serie de perspective: (i) juridică, (ii) tehnică și (iii) economică.

Prin noțiunea de situație juridică a unui imobil se înțelege o radiografie a întregului imobil din toate cele trei perspective: (i) juridică, (ii) tehnică și (iii) economică.

Importanța cunoașterii situației juridice a unui imobil este pe deplin înțeleasă cu ocazia achiziționării acestuia, deoarece orice potențial dobanditor dorește să cunoască exact care sunt caracteristicile imobilului pe care este interesat să-l dobândească.

Pentru mai multe detalii privind situația juridică a unui apartament dintr-un ansablu rezidențial nou / a unei construcții vechi sau a unui teren vă rugăm accesați secțiunea Achiziționarea unui imobil.

De asemenea, importanța cunoașterii situației juridice a unui imobil prezintă relevanță și atunci când o terță persoană aduce diferite atingeri bunului ( ex. îl ocupă fără niciun fel de drept, refuză în mod nejustificat să-l restituie către proprietar, îl distruge în tot sau în parte ) deoarece proprietarul bunului este direct interesat de recurgerea la toate remediile legale necesare restabiliri drepturilor sale încălcate.

Pentru mai multe detalii privind redobândirea unui bun de la persoana care-l deține în mod abuziv ( fără niciun fel de drept ) vă rugăm accesați secțiunea Acțiunea în revendicare.

În rezumat, situația juridică a unui imobil răspunde oricăror feluri de întrebări legate de bun ( ex. ce se poate realiza cu bunul respectiv și în ce moduri, cum poate fi folosit bunul și care sunt condițiile impuse de lege, prin ce moduri poate fi protejat bunul împotriva unor fapte ilicite etc ).

Situația juridică a unui imobil permite formularea de răspunsuri la următoarele întrebări:

  • care sunt drepturile ce poartă asupra bunului ( ex. drept de proprietate, drept de superficie, drept de folosință, drept de trecere etc );

  • în ce constau drepturile ce poartă asupra bunului și cum pot fi exercitate ( ex. ce prerogative are proprietarul, ce libertăți are titularul unui drept de folosință asupra terenului etc );
  • care sunt persoanele ce au drepturi asupra bunului ( ex. proprietarul, chiriașul, creditorul ipotecar etc );
  • care sunt persoanele care pot pretinde drepturi asupra bunului ( ex. creditorii urmăritori, autoritățile statului etc );
  • în ce moduri poate fi folosit bunul, respectiv care sunt restricțiile de folosire ( ex. poate fi concesionat sau nu, poate fi închiriat sau dat în folosință cu titlu gratuit sau nu etc );
  • care sunt remediile legale în situația în care anumite drepturi asupra bunului sunt încălcate / afectate ( ex. ocuparea fără drept a unui teren dă nastere posibilității proprietarului de a-l revendica ).

Pentru mai multe detalii privind prerogativele titularului dreptului de proprietate asupra unui bun vă rugăm accesați secțiunea Dreptul de proprietate.

Cum vă putem ajuta

Echipa noastră de avocați vă poate asigura consultanță juridică în ceea ce privește situația juridică a oricărui imobil în vederea cunoașterii și înțelegerii pe deplin a situației în care vă aflați, ce și cum puteți să realizați și în ce mod.

Informații suplimentare privind situația juridică a unui imobil