Normalitatea – lipsa suprapunerii / Suprapunerea virtuală / Suprapunerea reală / Remediile suprapunerilor virtuale / reale / Cum vă putem ajuta

Normalitatea – lipsa suprapunerii

Ca regulă generală două terenuri aparțînând unor proprietari diferiți nu au cum sau, cel puțin, nu ar trebui să se suprapună in niciun fel, fiecare teren având o individualitate distinctă, atât din punct de vedere faptic, cât și din punct de vedere juridic.

Cu toate acestea, există situații în care două sau mai multe terenuri se pot suprapune.

Existența unei suprapuneri a terenurilor poate genera o serie de situații neplăcute:

 • procese cu proprietarii invecinați;
 • imposibilitatea intabulării dreptului de proprietate în cartea funciară;

 • imposibilitatea obținerii autorizației de construire;
 • pierderea șansei de a vinde imobilul către un potențial cumpărător;
 • neacordarea unui credit bancar.

Suprapunerile sunt de două feluri: (i) suprapuneri virtuale și (ii) suprapuneri reale.

Pentru informații referitoare la aspectele care trebuie verificate la momentul achiziționării unui teren vă rugăm accesați secțiunea Achiziționarea unui imobil.

Suprapunerea virtuală

Suprapunerea virtuală a două terenuri există atunci când din punct de vedere faptic ( la fața locului ) și juridic ( din punct de vedere al actelor de proprietate ) nu se suprapun însă, din punct de vedere al cadastrului și cărții funciare, acestea figurează ca fiind suprapuse.

În general motivele pentru care apar aceste suprapuneri virtuale constau: (i) fie într-o incorectă măsurătoare a celor două terenuri, (ii) fie într-o incorectă prelucrare a datelor de pe teren la momentul când se realizează planurile de amplasament în format digital.

Suprapunerea reală

Suprapunerea reală a două terenuri există atunci când din punct de vedere faptic ( la fața locului ) și / sau juridic ( din punct de vedere al actelor de proprietate ) terenurile se suprapun în tot sau în parte.

În general motivele pentru care apar aceste suprapuneri reale sunt diverse cum ar putea fi:

 • situația în care autoritățile administrației publice au emis acte de proprietate pentru unul și același teren în favoarea unor persoane diferite ( ex. două titluri de proprietate în baza Legii nr. 18/1991, două dispoziții emise în baza Legii nr. 10/2001, un certificat de atestare a dreptului de proprietate privată asupra terenurilor și o dispoziție de retrocedare în natură a aceluiași teren etc );
 • situația în care autoritățile administrației publice ( ex. comisiile locale de fond funciar, comisiile de Legea nr. 10/2001 etc ) au emis acte de proprietate pentru terenuri învecinate care, în realitate, aveau o suprafață mai mare decât cea menționată în actele emise;
 • situația în care limita de proprietate este poziționată în mod greșit între proprietățile învecinate;
 • situația în care două persoane au acte de proprietate diferite dar pentru unul și același teren etc.

Remediile suprapunerilor virtuale / reale

În funcție de circumstanțele concrete ale fiecărei situații în parte suprapunerile pot fi înlăturate prin diverse remedii legale, cum ar putea fi:

 • încheierea unei tranzacții între proprietarii ale căror terenuri se suprapun;
 • anularea unuia dintre cele două acte de proprietate, în măsura suprapunerii existente;
 • promovarea unei acțiuni în revendicare în ceea ce privește suprafața unde există suprapunerea;
 • promovarea unei acțiuni în grănițuire;
 • rectificarea documentațiilor cadastrale și a cărților funciare.

Cum vă putem ajuta

Indiferent de tipul suprapunerii ( virtuale sau reale ) avocații noștri vă pot consilia în privința alegerii și susținerii celui mai potrivit remediu legal necesar eliminării suprapunerii existente.

Informații suplimentare privind suprapunerea terenurilor