Testamentul – noțiune / Măsurile care pot fi dispuse prin testament / Atacarea testamentului / Cum vă putem ajuta

Testamentul – noțiune

Testamentul este un act unilateral emis de către o persoană și care urmează să producă efecte juridice la momentul la care persoana respectivă decedează.

În general testamentul este un document care stabilește regulile după care o anumită moștenire urmează să fie dezbătută.

În lipsa unui testament moștenirea unei persoane se dezbate potrivit regulilor aplicabile moștenirilor legale.

Pentru mai multe informații referitoare la regulile moștenirilor legale vă rugăm accesați secțiunea Moștenirea legală.

Măsurile care pot fi dispuse prin testament

În general, prin testament persoana care îl întocmește hotărăște ca anumite bunuri ale sale să revină unei anumite persoane ( ex. o casă, un teren, anumite bijuterii etc ).

Prin testament pot fi dispuse și o serie de alte măsuri:

 • instrucțiuni privind locul de îngropare;
 • instrucțiuni privind modul de administrare al anumitor bunuri;
 • proceduri privind înființare unei fundații testamentare;
 • recunoașterea unui copil;
 • desemnarea unui executor testamentar.

Atacarea testamentului

În anumite situații măsurile adoptate prin intermediul unui testament pot afecta drepturile unora dintre moștenitori ( ex. dezmoștenirea unei persoane, scoarea unui bun de la regulile moștenirii legale, încălcarea rezervei succesorale etc ).

În aceste situații moștenitorii afectați pot ataca dispozițiile testamentului prin diverse moduri:

 • contestarea testamentului pe motive legate de capacitatea testatorului de a-și dea seama de efectele faptelor sale;
 • contestarea testamentului pe motive legate de faptul că testatorul a fost influențat în mod negativ de o anumită persoană;
 • contestarea testamentului pe motive de fals;
 • contestarea testamentului pentru încălcarea rezervei succesorale.

Cum vă putem ajuta

Avocații noștri vă pot acorda consultanță juridică în ceea ce privește orice aspect legat de valabilitatea și / sau eficacitatea unui anumit testament:

 • informarea dumneavoastră privind drepturile pe care le aveți prin raportare la un testament;
 • stabilirea efectelor testamentului în ceea ce vă privește;
 • atacarea testamentului în fața instanțelor judecătorești.

Informații suplimentare privind testamentul

Partajul

ianuarie 11th, 2018|0 Comments

Noțiunea de coproprietate / Drepturile fiecărui coproprietar / Încetarea stării de coproprietate - partajul / Cum vă putem ajutaNoțiunea de coproprietateOri de câte ori un bun sau mai multe, indiferent de tipul acestora ( ex.Mai mult

Moștenirea legală și testamentară

ianuarie 10th, 2018|0 Comments

Servicii complete in materia moștenirii legale și/sau testamentare Instituția moștenirii devine incidentă în cazul decesului unei persoane. Noțiunea de moștenire este folosită în mai multe accepțiuni: din punct de vedere tehnico-juridic, prin moștenire seMai mult