Doriți să apelați la procedura insolvenței?

În România există un act normativ, cu caracter general, care reglementează procedura insolvenței: Legea nr. 85/2014.

În baza Legii nr. 85/2014, potrivit art. 5 alin. (1) pct. 29 insolvența este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficiența fondurilor bănești disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide și exigibile, astfel:

a) insolvența debitorului se prezumă atunci când acesta, după 60 de zile de la scadență, nu a plătit datoria sa față de creditor; prezumția este relativă;

b) insolvența este iminentă atunci când se dovedește că debitorul nu va putea plăti la scadență datoriile exigibile angajate, cu fondurile bănesti disponibile la data scadenței.

În funcție de particularitățile economico-financiare ale dumneavoastră există posibilitatea ca dumneavoastră să vă gândiți dacă este sau nu cazul să apelați la procedura insolvenței.

Procedura insolvenței este o procedură care conduce la transformarea, în tot sau în parte, a activității dumneavoastră, caz în care, înainte de a apela la o astfel de procedură considerăm că se impune ca dumneavoastră să fiți pe deplin informați ce presupune, în concret, o astfel de procedură.

În anumite situații procedura insolvenței poate presupune reorganizarea și revitalizarea activității dumneavoastră.

În alte situații procedura insolvenței poate presupune restrângerea și, în final, închiderea activității dumneavoastră.

Echipa DPA oferă servicii complete în materia insolvenței, constând, printre altele, în:

  • identificarea, împreună cu dumneavoastră, a situației economico-financiare în care vă aflați;
  • stabilirea dacă dumneavoastră întruniți condițiile legale pentru a apela la procedura insolvenței;
  • prezentarea efectelor deschiderii procedurii insolvenței în ceea ce vă privește;
  • asistarea și reprezentarea dumneavoastră în vederea deschiderii sau, după caz, evitării deschiderii procedurii insolvenței;
  • asistarea și reprezentarea dumneavoastră în cadrul unui dosar de insolvență.

Echipa DPA Legal

Accesați serviciile juridice oferite de avocații DPA:

Alte informații privind Intrarea în procedura insolvenței

Alte informații privind Verificarea situației unei companii