Vlad Ștefan Bica – avocat în raporturi de conlucrare profesională în cadrul ” Dumitru, Popescu și Asociații „

Vlad este avocat definitiv membru al Baroului București ( www.baroul-bucuresti.ro ) barou afiliat Uniunii Naționale a Barourilor din România ( U.N.B.R. ) ( www.unbr.ro ).

Educație și pregătire teoretică

Pregătirea teoretică a lui Vlad acoperă cu preponderență dreptul privat, cu accent asupra dreptului civil și dreptului comercial, precum și dreptul public în materie penală și de contencios administrativ și fiscal, grație unităților de profil absolvite: Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – titlul de avocat definitiv, Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – titlul de avocat stagiar, Universitatea Titu Maiorescu, Facultatea de Drept – absolvent.

Experiență profesională

Activitatea profesională a lui Vlad în domeniul juridic, acumulată în cei peste 11 ani de profesare, atât în calitate de paralegal, cât și în calitate de avocat, acoperă toate aspectele aferente dreptului civil, materiei retrocedării imobilelor preluate în mod abuziv, dreptului comercial și dreptului penal, grație mutiplelor participări în cadrul a numeroase dispute aflate pe rolul instanțelor judecătorești, anchete penale și a consultanței mai multor companii naționale și persoane fizice.

În materia dreptului civil, procesele acoperă o gamă variată de acțiuni: acțiuni în dobândirea dreptului de proprietate prin intermediul uzucapiunii, acțiuni privind dezbaterea succesiunilor, acțiuni de partaj imobiliar, acțiuni privind obținerea recunoașterii dreptului de proprietate, acțiuni în anularea unor contracte, acțiuni privind recuperarea creanțelor, contestații la executare, în timp ce consultanța privește: formularea de opinii legale, negocierea și încheierea contractelor, verificarea situației juridice a unor bunuri, încheierea unor tranzacții, lichidarea raporturilor de muncă etc.

În materia retrocedărilor procedurile și procesele au privit marea majoritate a actelor normative reparatorii: retrocedari în natură a imobilelor potrivit Legii nr. 10/2001, obținerea de despăgubiri potrivit Legii nr. 165/2013, acțiuni în constatarea nulității absolute a unor titluri de proprietate emise în baza Legii nr. 18/1991, obținerea despăgubirilor acordate în baza Legii nr. 290/2003, obținerea despăgubirilor pentru apartamentele cumpărate în baza Legii nr. 112/1995 etc.

În materia dreptului comercial activitățile au privit o serie de aspecte din viața societăților comerciale: negocierea și redactarea actelor corporatiste, înființarea societăților comerciale, autorizarea desfășurării activităților comerciale, modificarea actelor constitutive, redactarea contractelor comerciale standard, recuperarea creanțelor, formularea de opinii legale, verificarea situației juridice a companiilor, anularea actelor corporatiste, suspendarea efectelor hotărârilor A.G.A. etc.

În materia dreptului penal, activitățile au privit întreaga fază de urmărire penală: declarații inculpat, declarații parte vătămată, audieri martori, contestarea rapoartelor de expertiză, asistare în cadrul perchezițiilor domiciliare, contestarea măsurilor privative de libertate, contestarea măsurilor asigurătorii dispuse în procesul penal, cât și faza judecății: contestarea actului de sesizare al instanței, propunerea și administrarea probelor, susținerea excepțiilor procesuale, exercitarea căilor legale de atac etc.

Domenii profesionale recente

Articole recente

Solicită acum o consultație

Programează o consultație cu noi și beneficiază de ajutor specializat în ceea ce privește dosarul tău.