Actele administrative / Plângerea prealabilă / Contencios – administrativ / Achiziții publice / Cum vă putem ajuta

Potrivit Legii nr. 554/2004 actul administrativ este actul unilateral cu caracter individual sau normativ emis de o autoritate publică, în regim de putere publică, în vederea organizării executării legii sau a executării în concret a legii, care dă naștere, modifică sau stinge raporturi juridice.

În România există o serie de acte administrative emise de autoritățile / instituțiile publice, cum ar putea fi: un certificat de urbanism prin care se instituie anumite limitări / condiționări, o autorizație de construire, o decizie de impunere, o decizie de angajare a răspunderii solidare pentru obligațiile debitorului etc.

Contractele de achiziție publică fac parte din categoria actelor administrative.

Trebuie subliniat că nu orice act emis de o autoritate / instituție publică reprezintă un act administrativ.

Plângerea prealabilă

În situația în care ați primit un act administrativ și doriți să-l contestați trebuie să cunoașteți faptul că, în principiu, înainte de contestarea actului în fața unei instanțe judecătorești, sunteți obligați să contestați actul prin intermediul unei plângeri prealabile.

Potrivit Legii nr. 554/2004 în situația în care o persoană se consideră vătămată de un anumit act administrativ aceasta poate să-l conteste prin intermediul formulării unei plângeri prealabile, anterior sesizării instanței de judecată.

Contencios – administrativ

În anumite situații raporturile dintre dumneavoastră și diferite autorități / instituții publice sunt influențate de anumite acte administrative emise de acestea din urmă.

Spre exemplu: vi se poate emite o autorizație de construire care vă permite edificarea unui imobil potrivit anumitor parametrii, vi se poate comunica o decizie de impunere de către organul fiscal etc.

În situația în care între dumneavoastră și autoritatea / instituția emitentă a actului administrativ există neînțelegeri cu privire la valabilitatea / eficacitatea actului administrativ în discuție, aceste neînțelegeri pot fi soluționate de către instanțele judecătorești de contencios, competente potrivit legii.

Cum vă putem ajuta

Avocații noștri vă oferă servicii complete în domeniul achizițiilor publice, constând, printre altele, în:

  • identificarea regulilor de participare în cadrul unei licitații organizate de o autoritate contractantă;
  • prezentarea modului în care dumneavoastră puteți depune o ofertă în cadrul unei licitații organizate de o autoritate contractantă;
  • asistarea și reprezentarea dumneavoastră în cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică;
  • asistarea și reprezentarea dumneavoastră în perioada desfășurării și implementării unui contract de achiziție publică;
  • asistarea și reprezentarea dumneavoastră în față organelor competente în ceea ce privește eventualele litigii privind un contract de achiziție publică.

Informații suplimentare privind achizițiile publice

Anularea unei decizii emise de organul fiscal privind angajarea răspunderii solidare pentru obligațiile debitorului insolvabil

februarie 27th, 2018|0 Comments

Anularea unei decizii emise de organul fiscal având ca obiect angajarea răspunderii solidare a administratorului pentru datoriile societății Dumitru, Popescu și Asociații a asistat și reprezentat administratorului unic al unei societăți (comerciale) în vedereaMai mult

Anularea unei decizii de angajare a răspunderii solidare pentru obligațiile unui debitor fiscal

februarie 27th, 2018|0 Comments

Nelegalitatea deciziei emise de organul fiscal privind angajarea răspunderii solidare a administratorului unei societăți pentru obligațiile fiscale ale acesteia Dumitru, Popescu și Asociații a asistat și reprezentat reprezentantul administratorului unic al unei societăți (comerciale)Mai mult