Verificarea prealabilă a potențialilor clienți sau parteneri de afaceri / Companie care inspiră încredere sau nu / Verificarea activelor societății / Cum vă putem ajuta

Multe companii din România, înainte de a intra în raporturi contractuale cu viitorii clienți și / sau parteneri de afaceri, procedează la o verificare a situației juridice a acestora, pentru a se asigura că nu vor întâmpina situații neplăcute pe parcursul derulării afacerilor.

Datorită sistemului de transparență impus de autoritățile / instituțiile publice din România verificarea situației juridice a unei companii poate fi realizată cu un efort minim, prin folosirea unor sisteme IT online și poate acoperi o serie de aspecte importante privind societatea în cauză ( ex. data înființării, numărul de asociați, persoanele care administrează societatea, dacă societatea a fost sau nu vreodată în stare de insolvență, litigiile în care societatea este implicată, dacă societatea s-a aflat sau se află într-o procedura de executare silită, cifra de afaceri anuală, rezultatele financiare anuale ale societății, numărul de angajați etc ).

În urma informațiilor culese companiile din România pot lua o decizie informată cu privire la inițierea sau nu a raporturilor contractuale.

Companie care inspiră încredere sau nu

Una din cele mai frecvente verificări constă în verificarea situației juridice a societății, verficare care acoperă, în general, următoarele aspecte:

 • data înființării societății;
 • dacă societatea și-a relocat sau nu activitatea de-a lungul timpului;
 • care sunt asociații / acționarii societății;
 • care sunt administratorii societății;
 • dacă societatea s-a aflat sau nu în procedura de insolvență;
 • dacă societatea a fost sau nu implicată în procese, iar în caz afirmativ tipul și natura proceselor;
 • care este numărul mediu al angajaților societății;
 • care este cifra de afaceri a societății și evoluția acesteia în timp;
 • dacă societatea a înregistrat sau nu profit și evoluția acestuia în timp.

Verificarea activelor societății

Verificarea activelor unei societăți prezintă relevanță în multe situații, însă două se disting: (i) situația în care se dorește achiziționarea activelor, (ii) situația în care se verifică bonitatea societății.

În ceea ce privește achiziționarea activelor, ca bună practică în domeniu, indepedent de tipul acestora ( achiziții de active corporale sau achiziții de acțiuni / părți sociale ), înainte de achiziționare se procedează la verificarea acestora din trei perspective: (i) perspectiva juridică, (ii) perspectiva tehnică, (iii) perspectiva economică.

În măsura în care toate perpectivele sunt verificate, iar rezultatele sunt pozitive, șansele încheierii tranzacției cresc considerabil.

Pentru mai multe informații referitoare la situația juridică a unui activ vă rugăm accesați secțiunea Situația juridică a unui imobil.

Pentru informații legate de verificarea unui imobil pe care intenționați să-l achiziționați vă rugăm accesați secțiunea Achiziționarea unui imobil.

În ceea ce privește bonitatea societății, existența în patrimoniul unei societăți, a unor active de o valoare considerabilă, eventual și libere de orice fel de sarcini, crește în mod considerabil încrederea partenerilor de afaceri în posibilitatea efectivă de recuperare a creanțelor.

Cum vă putem ajuta

Avocații noștri împreună cu diverși specialiști din domeniile relevante ( ex. experți contabili, auditori financiari, arhitecți, ingineri constructori etc ) vă pot furniza servicii de consultanță juridică în vederea verficării situației juridice a unei companii cu care doriți să inițiați raporturi contractuale, inclusiv din punct de vedere al verificării situației activelor pe care doriți să le achiziționați:

 • verificarea actelor societare ale companiei;
 • verificarea litigiilor în care compania a fost implicată și efectele acestora asupra viitoarei tranzacții;
 • identificarea posibilelor viitoare litigii în care societatea ar putea fi implicată;
 • verificarea și stabilirea situației juridice, tehnice și economice a activelor pe care doriți să le achiziționați;
 • redactarea și asistarea la negocierea contractului pe să-l încheiați.

Informații suplimentare privind verificarea situației juridice a unei companii

Preluarea unei companii de fashion

martie 3rd, 2018|0 Comments

Share deal - Cesiunea tuturor partilor sociale privind o companie de fashion Dumitru, Popescu și Asociații a finalizat procedura de consiliere juridică a unei societăți în cadrul procesului de preluare a uneia dintre cele maiMai mult