Drepturile proprietarului unui bun / Încălcări ale dreptului de proprietate / Acțiunea în revendicare – redobândirea bunului / Cum vă putem ajuta

Drepturile proprietarului unui bun

Proprietarul unui bun, indiferent de natura acestuia ( bun mobil sau bun imobil ) are dreptul de a poseda, folosi și dispune de bunul său așa cum crede de cuviință, în limitele legii.

Potrivit legislației toate persoanele, fizice sau juridice, sunt obligate să respecte dreptul de proprietate aparținând titularului acestuia și să nu aducă atingere acestuia în niciun fel.

Pentru mai multe detalii privind dreptul de proprietate vă rugăm vizitați secțiunea Dreptul de proprietate.

Încălcări ale dreptului de proprietate

În practică pot apărea o serie de situații încare proprietarul unui bun este afectat / lezat în exercitarea atributelor dreptului său de proprietate prin fapta unei alte persoane, cum ar putea fi:

  • situația în care un terț ocupă o parte din terenul proprietatea altei persoane;
  • situația în care un vecin mută în mod unilateral gardul și acaparează o parte din terenul proprietatea vecinului său;
  • situația în care un vecin realizează o construcție cu depășirea limitei de proprietate, afectând astfel proprietatea învecinată;
  • situația în care un vecin își întocmește documentația cadastrală cu depășirea limitei de proprietate;
  • situația în care o terță persoană ocupă un imobil pretinzând că este proprietarul acesteia;
  • situația în care un chiriaș refuză să înapoieze bunul închiriat la expirarea contractului de locațiune;
  • situația în care un terț ocupă în mod abuziv un imobil proprietatea altei persoane, fără acceptul sau toleranța acesteia din urmă;
  • situația în care o autoritate / instituție publică expropriază în fapt terenul unei persoane cu încălcarea cerințelor legale în materie de expropriere și fără plata vreunei despăgubiri;
  • situația în care un bun este sustras.

Acțiunea în revendicare – redobândirea bunului

În toate situațiile expuse mai sus proprietarul bunului are la îndemână un remediu legal în vederea protejării dreptului său de proprietate și redobândirii posesiei efective asupra bunului: acțiunea în revendicare.

Acțiunea în revendicare este cel mai important și energic mijloc juridic de protejarea a dreptului de proprietate și de redobândire a posesiei asupra bunului.

Acțiunea în revendicare constă într-un proces soluționat de instanțele judecătorești competente și se finalizează, în cazul admiterii, cu o hotărâre judecătorească prin care terțul care deține bunul este obligat să-l predea de îndată adevăratului proprietar.

În cadrul acțiunii în revendicare proprietarul bunului este îndreptățit și la acoperirea tuturor prejudiciilor cauzate de imposibilitatea de folosire a bunului său ( ex. despăgubiri pentru lipsa de folosință a bunului ).

Cum vă putem ajuta

Echipa noastră de avocați vă poate acorda asistență juridică și reprezentare în fața instanțelor judecătorești și / sau a organelor de executare silită în vederea obținerii recunoașterii dreptului dumneavoastră de proprietate și redobândirii posesiei efective asupra bunului cu daune – interese, dacă este cazul.

Informații suplimentare privind acțiunea în revendicare