Legea nr. 10/2001 este o lege cu caracter reparatoriu în baza căreia persoanele care au fost deposedate, în mod abuziv, de bunurile lor (terenuri, construcții, întreprinderi etc.) de către statul comunist, în perioada 1945-1989, pot obține fie restituirea bunurilor, fie despăgubiri.

Pentru a putea obține restituirea bunurilor, respectiv despăgubirile, orice persoană interesată este obligată să formuleze o notificare către autoritatea/instituția/persoana prevăzută de lege.

În plus, persoana care a formulat notificarea trebuie să depună, fie odată cu aceasta, fie ulterior, dovezile prevăzute de lege, pentru a i se putea recunoaște calitatea de persoană îndreptățită la redobândirea bunului și/sau obținerea despăgubirilor.

Dovezile trebuie să acopere, în principiu, următoarele aspecte:

  • existența dreptului de proprietate asupra bunului preluat de statul comunist, la momentul preluării acestuia;
  • preluarea bunului de către statul comunist în perioada de referință a Legii nr. 10/2001;
  • existența / inexistentă unor despăgubiri acordate de statul comunist pentru preluarea bunului;
  • caracteristicile faptice și juridice ale bunului la momentul preluării;
  • caracteristicile faptice și juridice ale bunului în prezent;
  • identitatea între persoana care a fost deposedată de bun și persoana care a formulat notificarea și/sau identitatea între moștenitorii / succesorii persoanei care a fost deposedată de bun și persoanele care au formulat notificarea.

În principiu, majoritatea dovezile impuse de lege se află în păstrare la diverse autorități/instituții ale statului român (Arhivele Naționale, Primăria, ICRAL-ul de sector, Direcția de Taxe și Impozite Locale, Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară etc.)

Legea prevede că dumneavoastră aveți dreptul să obțineți, iar autoritățile/instituțiile statului român au obligația de a vă furniza, la cerere și în condițiile legii, dovezile necesare pentru dosarul dumneavoastră de Legea nr. 10/2001.

Nu sunteți sigur dacă dosarul dumneavoastră de Legea nr. 10/2001 cuprinde toate dovezile impuse de lege?

Contactați-ne și aflați răspunsul la întrebarea dumneavoastră.

Sunteți sigur că dosarul dumneavoastră de Legea nr. 10/2001 nu cuprinde toate dovezile impuse de lege și aveți nevoie de ajutor pentru completarea acestuia?

Contactați-ne și vă vom ajuta să vă completați dosarul.

Echipa DPA Legal

Accesați serviciile juridice oferite de avocații DPA:


Alte informații privind Despăgubirile ANRP

Alte informații privind Restituirea imobilelor naționalizate