Legea nr. 290/2003 este o lege cu caracter reparatoriu în baza căreia persoanele care au fost deposedate, în mod abuziv, de imobilele lor, respectiv de recoltele lor, pot obține despăgubiri pentru acestea.

Pentru ca o persoană să poată beneficia de prevederile Legii nr. 290/2003 este obligatoriu ca aceasta, în calitate de moștenitor al fostului proprietar sau, după caz, un alt moștenitor al fostului proprietar să formuleze o cerere adresată autorității competente.

Procedura Legii nr. 290/2003 începe cu momentul formulării unei cereri de acordare a despăgubirilor și se finalizează cu momentul când persoana primește despăgubirile cuvenite.

În această perioadă, dosarul dumneavoastră parcurge mai multe etape în fața diverselor autorități / instituții / persoane, fiecare etapă fiind caracterizată prin anumite condiții și termene impuse de lege.

În principiu, dosarul dumneavoastră de Legea nr. 290/2003 parcurge:

  • o etapă finalizată în fata Comisiei Județene sau Comisiei Mun. București de aplicare a Legii nr. 290/2003;
  • o etapă finalizată în fața Agenției Naționale pentru Restituirea Proprietăților (ANRP).

În cadrul celei de a doua etape, Agenția Națională pentru Restituirea Proprietăților procedează la verificarea hotărârii emise de Comisia Județeană sau Comisia Mun. București de aplicare a Legii nr. 290/2003 și:

  • o validează, în cazul în care consideră că drepturile acordate prin aceasta sunt cele care vi se cuvin,
  • o invalidează, în cazul în care consideră că drepturile acordate prin aceasta nu sunt cele care vi se cuvin.

În ceea ce privește termenul, în care Agenția Națională pentru Restituirea Proprietăților procedează la validarea/invalidarea hotărârii emise în favoarea dumneavoastră de Comisia Județeană sau Comisia Mun. București de aplicare a Legii nr. 290/2003, acesta expiră la sfârșitul unei perioade de 18 luni calculate de la momentul la care dosarul dumneavoastră a fost înregistrat pe rolul ANRP.

În acest sens sunt prevederile art. 14 alin. 2 din Legea nr. 164/2014:

” Hotărârile emise de comisiile judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti pentru aplicarea Legii nr. 9/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 290/2003, cu modificările şi completările ulterioare, după data intrării în vigoare a prezentei legi, se validează/invalidează de Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor, prin decizie, în termen de 18 luni de la data înregistrării lor „.

În situația în care, în dosarul dumneavoastră, perioada de 18 luni a expirat, dumneavoastră aveți dreptul să vă adresați instanțelor de judecata.

În acest sens sunt prevederile art. 15 din Legea nr. 164/2014:

„În cazul nerespectării termenelor stabilite la art. 13 alin. (1) şi la art. 14 alin. (1) şi (2), persoana îndreptăţită se poate adresa instanţei judecătoreşti prevăzute la art. 8”.

Pentru mai multe detalii va rugam sa ne contactați.

Echipa DPA Legal

Accesați serviciile juridice oferite de avocații DPA:


Alte informații privind Despăgubirile ANRP

Alte informații privind Restituirea imobilelor naționalizate