Legea nr. 1/2000 este o lege cu caracter reparatoriu în baza căreia persoanele care au fost deposedate, în mod abuziv, de terenurile lor cu vegetație forestiera pot obține redobândirea dreptului de proprietate asupra acestora și/sau dobândirea dreptului de proprietate asupra unor alte terenuri cu vegetație forestieră și/sau despăgubiri.

Pentru a putea obține restituirea terenurilor, respectiv despăgubirile, orice persoană interesată este obligată să formuleze o cerere de reconstituire catre autoritatea competentă.

Procedura Legii nr. 1/2000 începe cu momentul formulării unei cereri de reconstituire, formulate de persoana care dorește redobândirea terenului și/sau despăgubiri și se finalizează cu momentul când persoana redobândește terenul și/sau despăgubirile cuvenite.

În această perioadă, dosarul dumneavoastră parcurge mai multe etape în fața diverselor autorități/instituții/persoane, fiecare etapă fiind caracterizată prin anumite condiții și termene impuse de lege.

În principiu, dosarul dumneavoastră de Legea nr. 1/2000 poate parcurge:

  • o etapă finalizată în fața Comisiei Locale și Comisiei Județene;
  • o etapă finalizată în fața Comisiei Locale și Comisiei Județene, urmată de o etapă în fața Agenției Naționale pentru Restituirea Proprietăților (ANRP)/Comisia Națională pentru Compensarea Imobilelor (CNCI).

Cazul 1: dosarul dumneavoastră de Legea nr. 1/2000 este finalizat prin intermediul etapei desfășurate în fața Comisiei Locale și Comisiei Județene

Dosarul dumneavoastră de Legea nr. 1/2000 poate fi finalizat, numai prin intermediul etapei desfășurate în fața unității Comisiei Locale și Comisiei Județene, în următoarele două situații:

  • vi s-a recunoscut calitatea de persoană îndreptățită, și s-a dispus reconstituirea în favoarea dumneavoastră a dreptului de proprietate asupra terenului preluat;
  • vi s-a recunoscut calitatea de persoană îndreptățită la reconstituire, vi s-a oferit un alt teren în schimb, echivalent valoric cu terenul ce v-a fost preluat, iar dumneavoastră ați fost de acord.

Cazul 2: dosarul dumneavoastră de Legea nr. 1/2000 este finalizat prin intermediul etapei desfășurate în fața Comisiei Locale și Comisiei Județene, urmate de etapa desfășurată în fața ANRP/CNCI.

În această situație dosarul dumneavoastră de Legea nr. 1/2000 parcurge două etape distincte în fața a două autorități/instituții distincte:

  • prima etapă, care se desfășoară în fața Comisiei Locale și Comisiei Județene, etapă ce se finalizează prin emiterea unui act prin care vi se recunoaște calitatea de persoană îndreptățită la primirea despăgubirilor;
  • a doua etapă, care se desfășoară în fața Comisiei Naționale pentru Compensarea Imobilelor (CNCI), etapă care se finalizează prin emiterea unui act prin care se stabilește cuantumul despăgubirilor ce vi se cuvin, precum și tipul acestora.

La rândul său, a doua etapă, cea desfășurată în fața Comisiei Naționale pentru Compensarea Imobilelor (CNCI), parcurge trei faze:

  • faza 1, care constă în verificarea legalității actului prin care vi s-a recunoscut calitatea de persoană îndreptățită la primirea despăgubirilor, act emis de Comisia Locală/Comisia Județeană;
  • faza 2, care constă în stabilirea cuantumului despăgubirilor ce vi se cuvin;
  • faza 3, emiterea actului prin care vă sunt acordate despăgubirile ce vi se cuvin, în forma prevăzută de lege.

Aveți un dosar de Legea nr. 1/2000 pe rolul Comisiei Naționale pentru Compensarea Imobilelor (CNCI) și vreți să aflați stadiul acestuia?

Contactați-ne și aflați stadiul dosarului dumneavoastră.

Echipa DPA Legal

Accesați serviciile juridice oferite de avocații DPA:


Alte informații privind Despăgubirile ANRP

Alte informații privind Restituirea imobilelor naționalizate