Ce înseamnă retrocedările ?

În România, a doua jumătate a secolului trecut, 1945-1989, a reprezentat o perioadă în care regimul comunist a adus numeroase atingeri dreptului de proprietate privată, statul comunist deposedând majoritatea proprietarilor de bunurile lor.

În această perioadă, milioane de oameni au fost deposedați de terenurile, construcțiile, respectiv întreprinderile lor, prin diverse modalități: naționalizări, exproprieri, preluări fără titlu, preluări în fapt etc.

După căderea regimului comunist, noul regim a căutat să ajute persoanele deposedate să reintre în posesia bunurilor pierdute.

În acest sens, au fost adoptate o serie de acte normative reparatorii, menite să ajute persoanele deposedate fie să redobândească bunurile pierdute, fie să obțină despăgubiri pentru acestea.

În ceea ce privește terenurile cu destinație agricolă, respectiv terenurile cu vegetație forestieră, actele normative cu cea mai mare aplicabilitate sunt: Legea nr. 18/1991, Legea nr. 169/1997, Legea nr. 1/2000, Legea nr. 247/2005, Legea nr. 165/2013.

În ceea ce privește terenurile, cu sau fără construcții, respectiv construcțiile situate în intravilanul localităților, actele normative cu cea mai mare aplicabilitate sunt: Legea nr. 112/1995, Legea nr. 213/1998, Legea nr. 10/2001, Legea nr. 247/2005, Legea nr. 165/2013.

În ceea ce privește procedura efectivă prin care persoana deposedată sau, după caz, moștenitorii/succesorii acesteia pot obține redobândirea bunurilor pierdute sau, după caz, despăgubiri, actele normative, în principiu, stabilesc aceleași etape:

 • persoana care dorește să obțină bunul și/sau despăgubiri este obligată să formuleze, în termenul prevăzut de lege, o cerere adresată autorității competente în domeniu;
 • persoana este obligată să transmită autorității competente în domeniu, fie odată cu cererea, fie ulterior, toate dovezile privind îndreptățirea sa la retrocedarea/despăgubire;
 • autoritatea competentă verifică cererea persoanei și dovezile prezentate de aceasta și adoptă o soluție.

În situația în care soluția este nefavorabilă persoanei, aceasta este îndreptățită să o conteste în fața autorităților competente.

În situația în care soluția este favorabilă persoanei, acesteia i se oferă:

 • bunul de care a fost deposedată, dacă acest lucru este posibil;
 • un alt bun, echivalent din punct de vedere valoric cu bunul de care a fost deposedată, dacă acest lucru este posibil, iar persoana este de acord;
 • despăgubiri la valoarea de circulație a bunului, prin raportare la o dată prevăzută de lege.

Dumitru, Popescu și Asociații oferă soluții complete în materia retrocedărilor, soluții ce includ asistarea și/sau reprezentarea intereselor dumneavoastră până la momentul la care redobândiți bunul sau încasați despăgubirile.

Serviciile noastre constau în:

 • stabilirea dacă dumneavoastră va încadrați în sfera persoanelor ce pot obține restituirea bunului și/sau despăgubiri;
 • identificarea actului normativ în baza căruia dumneavoastră aveți dreptul să fiți despăgubit;
 • verificarea și stabilirea dacă notificarea dumneavoastră a fost realizată în termen, iar în caz contrar dacă mai poate fi realizată în prezent;
 • verificarea și stabilirea stadiului dosarului dumneavoastră, respectiv identificarea demersurilor ce se impun a fi realizate în continuare;
 • identificarea și analizarea dovezilor pe care le aveți în prezent, iar în cazul în care acestea sunt incomplete, efectuarea demersurilor în vederea obținerii tuturor dovezilor impuse de lege;
 • efectuarea tuturor demersurilor legale în vederea obținerii recunoașterii drepturilor dumneavoastră la restituirea bunului și/sau obținerea despăgubirilor;
 • asistarea și/sau reprezentarea dumneavoastră până la momentul la care obțineți, în concret, fie bunul, fie despăgubirile.

Contactați-ne și veți afla soluțiile care vă vor conduce la redobândirea bunului dumneavoastră și/sau la încasarea despăgubirilor ce vi se cuvin.

Echipa DPA Legal

Accesați serviciile juridice oferite de avocații DPA:

Alte informații privind Despăgubirile ANRP

Alte informații privind Restituirea imobilelor naționalizate