Legea nr. 31/1990 – Suspendarea hotărârii AGA privind dizolvarea societății

Dumitru, Popescu și Asociații a acordat asistență juridică și reprezentare unui asociat al unei societății într-un dosar având ca obiect suspendarea efectelor hotărârii adunării generale a asociaților privind dizolvarea societății.

Ca urmare a demersurilor întreprinse, echipa DPA a obținut în instanță suspendarea efectelor hotărârii adunării generale a asociaților până la momentul când instanță va soluționa acțiunea în constatarea nulității absolute a hotărârii.

Potrivit legislației societare orice asociat/acționar are dreptul de a contesta în instanță hotărârile adoptate de adunarea generală a asociaților/acționarilor.

În anumite situații, asociatul/acționarul poate solicita instanței de judecată suspendarea efectelor hotărârii contestate până la momentul când acțiunea având ca obiect contestarea hotărârii se finalizează în mod definitiv.

Din partea echipei DPA asistența juridică și reprezentarea au fost asigurate de avocat Cristina Gebăilă.

Echipa DPA Legal

Accesați serviciile juridice oferite de avocații DPA:Alte informații privind Anularea hotărârilor AGA

Contestarea actelor emise de organele societății (comerciale)/Contestarea Hotărârii Adunării Generale a Asociaților/Acționarilor

ianuarie 25th, 2018|0 Comments

Cum contestați actele emise de organele unei societăți (comerciale) înființate în România Orice societate (comercială) înființată în România are în componența atât organe de conducere, cât și organe de administrare. Organele de conducere constauMai mult

Condițiile de cvorum și majoritate cerute pentru adoptarea unei hotărâri a adunării generale a asociaților/acționarilor (H.A.G.A.)

ianuarie 25th, 2018|0 Comments

Statul român reglementează printr-o serie de acte normative atât comerțul, cât și comercianții. Începând cu data de 01.01.2011, potrivit legislației române, noțiunea de comerciant a fost inclusă în noțiunea mai largă de profesionist cuMai mult

Alte informații privind Dizolvarea societății

Alte informații privind Înregistrarea la registrul comerțului

Preluarea unei companii de fashion

martie 3rd, 2018|0 Comments

Share deal - Cesiunea tuturor partilor sociale privind o companie de fashion Dumitru, Popescu și Asociații a finalizat procedura de consiliere juridică a unei societăți în cadrul procesului de preluare a uneia dintre cele maiMai mult

Alte informații privind Verificarea situației unei companii