Suspendarea hotărârii adunării generale a asociaților privind dizolvarea societății

Un nou succes al echipei DPA în materia dreptului comercial

Dumitru, Popescu și Asociații a acordat asistență juridică și reprezentare unui asociat al unei societății într-un dosar având ca obiect suspendarea efectelor hotărârii adunării generale a asociaților privind dizolvarea societății.

Ca urmare a demersurilor întreprinse, echipa DPA a obținut în instanță suspendarea efectelor hotărârii adunării generale a asociaților până la momentul când instanță va soluționa acțiunea în constatarea nulității absolute a hotărârii.

Potrivit legislației societare orice asociat / acționar are dreptul de a contesta în instanță hotărârile adoptate de adunarea generală a asociaților / acționarilor.

În anumite situații, asociatul / acționarul poate solicita instanței de judecată suspendarea efectelor hotărârii contestate până la momentul când acțiunea având ca obiect contestarea hotărârii se finalizează în mod definitiv.

Din partea echipei DPA asistența juridică și reprezentarea au fost asigurate de avocat Cristina Gebăilă.

Echipa DPA Legal