Cum înființați o societate (comercială) în România

În România, potrivit Legii nr. 31/1990, pot fi înființate următoarele categorii de societăți (comerciale):

 • societăți în nume colectiv;
 • societăți în comandită simplă;
 • societăți în comandita pe acțiuni;
 • societăți pe acțiuni;
 • societăți cu răspundere limitată.

Toate societățile (comerciale) înființate în România sunt persoane juridice române.

Înființarea oricărei societăți (comerciale) în România, presupune, în general, următoarele etape:

 • alegerea denumirii societății;
 • verificarea disponibilității denumirii societății;
 • rezervarea denumirii societății;
 • stabilirea sediului social al societății;
 • stabilirea obiectului principal de activitate al societății;
 • stabilirea obiectului secundar de activitate al societății;
 • stabilirea numărului și identității asociaților/acționarilor;
 • stabilirea aportului fiecărui asociat/acționar la formarea capitalului social;
 • subscrierea și vărsarea aportului de către fiecare asociat/acționar în vederea formării capitalului social;
 • stabilirea cotei de participare a fiecărui asociat/acționar la profit și pierderi;
 • stabilirea numărului și identității administratorilor societății;
 • stabilirea puterilor fiecărui administrator în parte;
 • redactarea actului constitutiv al societății și întocmirea celorlalte acte impuse de lege;
 • înmatricularea societății la registrul comerțului.

Dumitru, Popescu și Asociații oferă servicii complete în materia înființării unei societăți (comerciale) în România, constând, printre altele, în:

 • discuții cu privire la ceea ce vă doriți de la o societate (comercială) înființată în România;
 • prezentarea caracteristicilor fiecărei categorii de societate (comercială) pe care o puteți înființa în România;
 • prezentarea avantajelor și dezavantajelor fiecărei categorii de societate (comercială) pe care o puteți înființa în România;
 • asistarea dumneavoastră în vederea alegerii categoriei de societate (comercială) care se potrivește cel mai bine intereselor dumneavoastră;
 • asistarea și reprezentarea dumneavoastră în vederea înființării societății (comerciale) pe care o alegeți, de la momentul inițierii primelor discuții și până la momentul înmatriculării societății în registrul comerțului.

Echipa DPA Legal

Accesați serviciile juridice oferite de avocații DPA:

Alte informații privind Înființarea societăților comerciale

Imposibilitatea modificării atribuțiilor conferite de lege Adunării Generale a Asociaților/Acționarilor sau Consiliului de Administrație

ianuarie 24th, 2018|0 Comments

Statul român reglementează printr-o serie de acte normative atât comerțul, cât și comercianții. Începând cu data de 01.01.2011, potrivit legislației române, noțiunea de comerciant a fost inclusă în noțiunea mai largă de profesionist cuMai mult

Alte informații privind Verificarea situației unei companii