Debitorul dumneavoastră nu își îndeplinește obligațiile, nu răspunde la notificările transmise și/sau solicită noi și noi termene de plată?

Potrivit legii, dumneavoastră puteți obține concursul autorităților/instituțiilor competente în vederea obținerii executării din partea debitorului dumneavoastră a obligațiilor ce îi revin.

În funcție de actele pe care dumneavoastră le-ați încheiat puteți iniția procedura executării silite împotriva acestuia.

Legea recunoaște posibilitatea de a începe executarea silită numai în baza unui înscris care reprezintă titlu executoriu, caz în care nu mai trebuie să inițiați un proces în fața instanțelor judecătorești.

Potrivit legii, printre titlurile executorii se număra: o hotărâre judecătorească, un act autentificat de un notar public, un bilet la ordin, cu cec etc.

Dumitru, Popescu și Asociații oferă servicii complete în materia executării silite constând, între altele, în:

  • stabilirea dacă dumneavoastră puteți sau nu să inițiați o procedură de executare silită;
  • prezentarea traseului și efectelor unei proceduri de executare silită;
  • asistarea și reprezentarea dumneavoastră în vederea inițierii și susținerii unei proceduri de executare silită.

Echipa DPA Legal

Accesați serviciile juridice oferite de avocații DPA:


Alte informații privind Contractele cu clienții

Anularea întregii executări silite ca urmare a admiterii excepției prescripției dreptului de a solicita executarea silită

martie 2nd, 2018|0 Comments

Prescripția dreptului de a solicita executarea silită/Anularea executării silite demarate cu depășirea termenului de prescripție Dumitru, Popescu și Asociații a acordat asistentă juridică și reprezentare unui debitor în cadrul procedurii de executare silită demaratăMai mult

Alte informații privind Executarea silită

Anularea întregii executări silite ca urmare a admiterii excepției prescripției dreptului de a solicita executarea silită

martie 2nd, 2018|0 Comments

Prescripția dreptului de a solicita executarea silită/Anularea executării silite demarate cu depășirea termenului de prescripție Dumitru, Popescu și Asociații a acordat asistentă juridică și reprezentare unui debitor în cadrul procedurii de executare silită demaratăMai mult

Alte informații privind Recuperarea creanțelor

Obligarea unui furnizor de gaze naturale la plata daunelor interese pentru prejudiciul cauzat de o deflagrație

noiembrie 1st, 2018|0 Comments

Răspunderea civilă delictuală - Despăgubiri pentru prejudiciile cauzate printr-o deflagratie Dumitru, Popescu și Asociații a acordat asistență juridică și reprezentare unui moștenitor al unor persoane implicate într-o deflagrație. Ca urmare a demersurilor întreprinse, echipa DPAMai mult

Alte informații privind Relațiile creditor vs debitor

Obligarea unui furnizor de gaze naturale la plata daunelor interese pentru prejudiciul cauzat de o deflagrație

noiembrie 1st, 2018|0 Comments

Răspunderea civilă delictuală - Despăgubiri pentru prejudiciile cauzate printr-o deflagratie Dumitru, Popescu și Asociații a acordat asistență juridică și reprezentare unui moștenitor al unor persoane implicate într-o deflagrație. Ca urmare a demersurilor întreprinse, echipa DPAMai mult