Debitorul dumneavoastră nu își îndeplinește obligațiile

Debitorul dumneavoastră nu își îndeplinește obligațiile, nu răspunde la notificările transmise și / sau solicită noi și noi termene de plată ?

Potrivit legii, dumneavoastră puteți obține concursul autorităților / instituțiilor competente în vederea obținerii executării din partea debitorului dumneavoastră a obligațiilor ce îi revin.

În funcție de actele pe care dumneavoastră le-ați încheiat puteți iniția procedura executării silite împotriva acestuia.

Legea recunoaște posibilitatea de a începe executarea silită numai în baza unui înscris care reprezintă titlu executoriu, caz în care nu mai trebuie să inițiați un proces în fața instanțelor judecătorești.

Potrivit legii, printre titlurile executorii se număra: o hotărâre judecătorească, un act autentificat de un notar public, un bilet la ordin, cu cec etc.

Dumitru, Popescu și Asociații oferă servicii complete în materia executării silite constând, între altele, în:

  • stabilirea dacă dumneavoastră puteți sau nu să inițiați o procedură de executare silită;
  • prezentarea traseului și efectelor unei proceduri de executare silită;
  • asistarea și reprezentarea dumneavoastră în vederea inițierii și susținerii unei proceduri de executare silită.

Echipa DPA Legal